Ontploffingen goederentrein: giftig bluswater in rioleringen

Naar aanleiding van het treinongeval in Wetteren blijft de provinciale fase van het rampenplan zaterdagmiddag nog steeds van kracht. Gouverneur Jan Briers vermoedt dat het gecontroleerd leegbranden van de wagons nog zeker tot zaterdagavond zal duren. Bluswater met sporen van de giftige stoffen is inmiddels in de riolering terechtgekomen.

awillems

De brandweer laat de treinwagons gecontroleerd uitbranden. Dit is de meest veilige optie omdat blussen giftige dampen zou kunnen vrijmaken. "Door ze te laten leegbranden, komen er zo weinig mogelijk toxische stoffen in de lucht", legt gouverneur Briers uit. Het leegbranden zou volgens Briers naar de eerste schattingen nog tot zaterdagavond duren.

Door de brandweer werd vastgesteld dat het bluswater dat in de riolering terecht is gekomen, sporen van giftige stoffen bevat. "De dampen zijn gelukkig zwaarder dan lucht en het beperkt zich dus enkel tot de ondergrondse rioleringen. Het mengsel is ook niet explosief. Aquafin zal het pompstation stilleggen, waarna de rioleringen worden gespoeld. Er is geen gevaar voor mens en dier", verzekert Briers.

Belga

Meer over Wetteren

Aangeboden door onze partners