Protocolakkoord tussen schippersverenigingen en ministers

Er is een akkoord gevonden tussen de vertegenwoordigers van de verschillende kabinetten en de acht schippersverenigingen en hun koepelorganisatie. De inhoud van het protocolakkoord wordt nu verdedigd in de sector om binnen de 24 uur de algemene schorsing van de acties op het terrein te bekomen. Dat laten de drie bevoegde ministers gezamenlijk weten.

fvandervreken

Op 17 april had staatssecretaris Melchior Wathelet, met de steun van de drie gewesten al beloofd om de procedure "structurele marktverstoring" voor de binnenvaart op te starten bij de Europese Commissie. Er zou ook een ontwerp van koninklijk besluit neergelegd worden waarin dumpingprijzen worden tegengegaan.

Woensdagmorgen kwam op de federale overheidsdienst (FOD) Mobiliteit een tijdelijke werkgroep samen, met vertegenwoordigers van de acht schippersverenigingen, hun koepelorganisatie en de drie kabinetten. "In het verlengde hiervan werd overeengekomen om een wet op te stellen die ook sancties moet voorzien wanneer dumpingpraktijken worden vastgesteld", aldus een woordvoerster van staatssecretaris Melchior Wathelet. "Ook de concurrentiepositie van de Belgische vloot ten opzichte van de vloten van de buurlanden en de bijzonderheden van de sector dienden geëvalueerd te worden. Vertegenwoordigers van de kabinetten konden een resultaat voorleggen op elk van deze punten."

Bemiddeling

Met het oog op het verdere verloop van de werkzaamheden van de werkgroep werd een protocolakkoord ondertekend tussen de verschillende kabinetten en de vertegenwoordigers van de sector. "De overheid maakt zich sterk het opgestarte dossier verder op te volgen in ruil voor het schorsen van de acties, " klinkt het. Melchior Wathelet en de verschillende gewestministers hebben de actievoerders eveneens beloofd als bemiddelaar op te treden tussen de sector en de industrie.

Het protocolakkoord werd ondertekend in aanwezigheid van Vlaams minister Hilde Crevits en staatssecretaris Wathelet.

Belga

Foto: Jan Van Der Perre

Aangeboden door onze partners