Rechtbank beveelt opheffing blokkade binnenschippers

De voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg in Gent heeft woensdagnamiddag de opheffing bevolen van de blokkade van binnenschippers aan de sluis te Evergem. Dat meldt de Gentse persrechter Mieke Dossche. De beschikking werd op eenzijdig verzoekschrift en bij hoogdringendheid genomen.

jrosquin

De procedure werd opgestart door een Nederlandse schipper, zegt Dossche. "Die had normaliter zijn lading al deze morgen moeten lossen in de haven van Duinkerke. Hij heeft daardoor (door de blokkade, nvdr.) zijn contractuele verplichtingen niet kunnen naleven, met schade tot gevolg. De actievoerders hebben de tijd tot uiterlijk drie uur na de betekening van de beschikking om de vrije doorvaart van de schepen te garanderen."

De rechtbank legde een dwangsom op van 800 euro per uur vertraging en per persoon die de beslissing niet zou naleven.

Foto: BHul Vrachtschepen wachten tot blokkade is opgeheven

Aangeboden door onze partners