FDF wil overlastboetes tot 500 euro

Het FDF wil het bedrag voor de GAS-boetes optrekken tot 500 euro omdat de gemeenten anders onvoldoende middelen hebben om de nieuwe GAS-wet uit te voeren. Dat zegde Bernard Clerfayt, burgemeester van Schaarbeek, zopas in de Kamer.

jdewit

Minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet (cdH) wil de wet over de gemeentelijke administratieve sancties (de zogenaamde GAS-wet) verstrengen. Ze wil de maximumboetes voor overlast optrekken van 250 tot 350 euro, een gemeenschapsdienst invoeren en de boetes ook mogelijk maken voor parkeerovertredingen.

Op haar ontwerp is nogal wat kritiek. Ook het FDF kondigde aan dat het tegen zal stemmen. Niet omdat de partij per se tegen is, maar omdat er erg veel onvolkomenheden zijn.

Meer geld voor justitie

"Er moet onmiddellijk meer geld naar de parketten en naar justitie gaan om kleine criminaliteit af te handelen. Want nu creëert de regering eigenlijk een "nabijheidsrechter" (nl. de GAS-ambtenaar) op kosten van de gemeenten. Terwijl het beter zou zijn als de parketten en de rechtbanken in de wijken zelf die kleine criminaliteit zouden afhandelen", aldus Clerfayt.

Meer geld voor gemeenten

Hij betoogde verder dat er geen enkele financiële ondersteuning is voor de gemeenten om de GAS-wet uit te voeren. "Milquet zegt dat de verhoging van de GAS-boetes de kosten moet dekken, maar onderzoek van de VVSG (Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten) toont aan dat de kosten om de boete te innen dubbel zo hoog zijn als wat die boetes opbrengen. Daarom willen wij GAS-boetes tot 500 euro mogelijk maken. Ook moet het mogelijk zijn dat de federale overheid de gemeenten financieel ondersteunt: er moet dus een speciaal GAS-fonds komen".

Geen GAS-boetes voor minderjarigen

Het FDF is voor de invoering van gemeenschapsdienst en bemiddeling, maar "bij gebrek aan geld zal dit dode letter blijven".

Clerfayt sprak zich uitdrukkelijk uit tegen de verlaging van de leeftijd voor GAS-boetes van 16 jaar 14 jaar. "Er is geen enkele evaluatie geweest van hoe de gemeenten nu die GAS-boetes nu al toepassen op minderjarigen tussen 16 en 18 jaar. Men breidt dit zomaar uit. FDF is verder tegen omdat de rechten van het kind geschonden worden en omdat de criminaliteit en overlast van minderjarigen bij de jeugdrechter moet blijven". Tegelijktijd wil de partij dat de gemeenten ieder jaar een evaluatie maken van de toepassing van de GAS-wet, "zodat we kunnen weten hoe die nationaal wordt toegepast".

Geen plaatsverbod

Clerfayt is verder tegen de invoering van een plaatsverbod als sanctie door de burgemeester. "Het is ontoepasbaar, want in Schaarbeek kan ik een plaatsverbod op bussen of in een park uitvaardigen, maar 100 m. verder is dat al niet meer geldig. Zelfs als er dezelfde politie patrouilleert is het toch een andere gemeente, met andere plaatsverboden en de gemeenten moeten elkaar niet eens inlichten".

Openbare dronkenschap

Het FDF wil wél dat openbare dronkenschap in de lijst van de misdrijven komt waarvoor overlastboetes mogelijk zijn. De Antwerpse procureur-generaal Yves Liégeois vraagt dat al jaren in zijn rapporten over "slechte wetten" aan de Kamer. Aanvankelijk wilde Milquet dat ook, maar dat idee sneuvelde bij de onderhandelingen.

Kortom: voor het FDF is het ontwerp "niet rijp, hoewel wij als partij achter de idee staan". Er moet nog veel verfijnd worden en Clerfayt is ook voor hoorzittingen. Vorige week geraakte de bespreking van het ontwerp-Milquet tot artikel 4, deze week doet men er niet mee voort.

Lees ook: Groen wil geen overlastboetes voor minderjarigen

Vlaamse steden willen duidelijker regels voor GAS-boetes

Milquet wil wet op overlastboetes verstrengen

Somers: "Geen karikaturen maken van GAS-wet"

JDW

Aangeboden door onze partners