Ford Genk

Sfeer bij toeleveranciers blijft onrustig

Print
Sfeer bij toeleveranciers blijft onrustig

Sfeer bij toeleveranciers blijft onrustig

Nu de onderhandelingen over het sociaal plan bij de bedienden van Ford Genk donderdag worden hervat, rijst de hoop bij de arbeiders dat er heel snel een ondertekende cao op tafel ligt. De sfeer bij Ford en de toeleveranciers blijft uiterst gespannen omwille van blijvende onzekerheid, dit ondanks de tussenkomsten van de directies om de gemoederen te bedaren.

Zondag is het precies een maand geleden dat de arbeiders van Ford Genk en van de toeleveringsbedrijven het sociaal plan goedkeurden in een referendum. Omdat de omzetting van die afspraken in een cao destijds als een formaliteit werd bestempeld die ongeveer een week in beslag zou nemen, neemt de ongerustheid bij de arbeiders aanzienlijk toe. Ze willen harde garanties over de beloofde premies en duidelijkheid over wie er al dan niet op 1 juni zal mogen vertrekken.

De afgelopen dagen moesten de directies van de toeleveringsbedrijven via infosessies meermaals 'brandjes blussen' om spontane stakingen te vermijden. Bij zetelfabrikant Lear wordt er bovendien gediscussieerd over het aantal stuks dat per shift geproduceerd wordt. Hoewel de afspraken gelden voor 400 voertuigen, wil de directie een iets hoger tempo om nog voorraad aan te leggen.

Van diverse werknemers bij de toeleveranciers komt intussen de melding dat hun hoofdafgevaardigden onder druk worden gezet om de grieven af te zwakken en de sociale vrede te bewaren. Zowel van de directies als van de hogere vakbondstop wordt geduld geëist. De hoofdafgevaardigden staan tussen twee hete vuren, luidt het.

Archieffoto