Ook vakbonden bezorgen Peeters reeks "quick-wins"

Print
Ook vakbonden bezorgen Peeters reeks "quick-wins"

Ook vakbonden bezorgen Peeters reeks quick-wins

De vakbonden ACV, ABVV en ACLVB hebben Vlaams minister-president Kris Peeters woensdag hun eigen lijstje met "quick-wins" overgemaakt. Het gaat om concrete maatregelen "die beantwoorden aan maatschappelijke behoeften én die nog tijdens deze legislatuur kunnen gerealiseerd of opgestart worden", aldus de vakbonden in een gezamenlijk persbericht.

Peeters riep in het najaar van 2012 de ondernemers op om hem voorstellen van dergelijke "quick-wins" te bezorgen. Op basis van de "tientallen voorstellen" die hij naar eigen zeggen ontving en na overleg met de werkgeversorganisaties Unizo, Voka en VKW, kwam de minister-president tot een lijst van 27 voorstellen.

Beleidssuggesties

Ook de bonden hebben nu hun beleidssuggesties klaar. Ze pleiten onder meer voor een garantie voor elke werkzoekende jongere op een kwalitatieve job, opleiding of stageplaats. Ook moeten alle subsidies aan ondernemingen doorgelicht worden op hun effectiviteit en efficiëntie, en moet het Vlaams Energiebedrijf zo snel mogelijk operationeel worden.

De bonden vragen nog aangepaste energietarieven en waterheffing voor gezinnen met een laag inkomen, en rechtvaardigere Vlaamse belastingen door bijvoorbeeld meer progressiviteit in de woonfiscaliteit. "We rekenen er op dat de Vlaams minister-president even snel en kordaat zal reageren op onze voorstellen als op die van de werkgevers".

Overleg

We zijn vragende partij voor VESOC-overleg (Vlaams Economisch Sociaal Overlegcomité, nvdr) over het geheel", stellen de vakbonden. Hun volledige lijst met "quick-wins" staat op de website van Kris Peeters. De 27 maatregelen die Peeters samen met de werkgevers oplijstte, staan op vlaamsabvv.be.

Belga
Archieffoto