Dewinter: "Bus- en tramverbod voor overlastplegers wordt niet toegepast"

Sinds het Vlaams Parlement in 2009 de mogelijkheid goedkeurde om veroorzakers van overlast de toegang tot trams en bussen te ontzeggen, is dat nog niet één keer gebeurd. Het decreet heeft zelfs nog geen uitvoeringsbesluiten.

jrosquin

Na een daad van agressie tegen een chauffeur van De Lijn in Antwerpen op kerstdag nam Filip Dewinter (VB) het aantal gevallen onder de loep. “Die zijn vorig jaar licht gedaald”, zegt hij. “Maar de lokale politie stelt toch nog gemiddeld meer dan één gewelddelict per twee dagen vast.”

Steekvlampolitiek

“In 2009 keurde het Vlaams Parlement op voorstel van toenmalig sp.a-minister van Mobiliteit Kathleen Van Brempt de mogelijkheid goed om overlastplegers een toegangsverbod tot trams en bussen op te leggen. Dat is sindsdien niet één keer gebeurd. Het was dus pure steekvlampolitiek”, aldus Dewinter.

Op het kabinet van minister van Mobiliteit Hilde Crevits (CD&V) kregen we niemand aan de lijn. Ex-minister en huidig Europarlementslid Kathleen Van Brempt reageerde wel. “De grote vraag bij een toegangsverbod is hoe je het moet afdwingen. In de praktijk is dat bijna niet te doen. Daarvoor moet je de chauffeurs en controleurs in een rol van veiligheidsagent dwingen. Destijds vonden we het nodig om een signaal te geven dat er zou worden opgetreden tegen daden van agressie. Het toegangsverbod paste in een breed veiligheidsplan, met ook andere maatregelen zoals camera’s en extra controles.”

“Hoe en wanneer ga je zo’n verbod controleren?”, vraagt Francis Lafosse (ACOD) zich af. “Moet je daarvoor met namenlijsten werken? Of met foto’s?"

Meer over het busverbod en de overlast op bussen leest U in het tweede deel van dit artikel op de expertenpagina van John De Wit

LM

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Beste van Plus

Lees meer