Tabak bracht België twee miljard euro op in 2012

Print
Tabak bracht België twee miljard euro op in 2012

Tabak bracht België twee miljard euro op in 2012

De totale opbrengst van accijnzen op tabaksproducten bedroeg in 2012 2,01 miljard euro. Dat blijkt uit cijfers van de FOD Financiën. De federale overheidsdienst heeft ook vastgesteld dat in 2012 11,2 miljard sigaretten en 8.261 ton tabak ter beschikking gesteld werden van de consument.

In 2011 lag de opbrengst met 1,65 miljard euro veel lager, tegenover 2,61 miljard in 2010 en 2,39 miljard in 2009. De overheidsdienst beklemtoont echter dat het moeilijk is die jaarlijkse statistieken met elkaar te vergelijken, door wijzigingen in de wetgeving over accijnzen en btw in 2010.

De 11,2 miljard sigaretten en 8.261 ton tabak die in 2012 ter beschikking werden gesteld van de consument, geven evenmin een duidelijk beeld van de Belgische tabak- en sigarettenconsumptie.

Daarmee verwijst de FOD Financiën naar de betaling van accijnzen en btw door tabakshandelaars, en niet naar hoeveel sigaretten en tabak er in de winkels verkocht zijn. In 2011 ging het om bijna 10 miljard sigaretten en 7.499 ton tabak en in 2010 om 12,5 miljard sigaretten en 8.579 ton tabak.

De Belgische sigaretten zijn bij de duurste van de Europese Unie, maar blijven nog altijd goedkoper dan in de meeste van onze buurlanden.

Foto Photo News