Hoge Raad betreurt dat minister kan tussenkomen in vrijlating veroordeelden

Print
Hoge Raad betreurt dat minister kan tussenkomen in vrijlating veroordeelden

Hoge Raad betreurt dat minister kan tussenkomen in vrijlating veroordeelden

De Hoge Raad voor Justitie "betreurt" dat de minister van Justitie in de toekomst kan tussenkomen in de procedure om veroordeelden voorwaardelijk vrij te laten. Dat laat hij weten naar aanleiding van het debat om de wet op de voorwaardelijke invrijheidsstelling te hervormen, dat momenteel in de plenaire Kamer bezig is.

De nieuwe wet kwam er naar aanleiding van de omstreden vrijlating van Michelle Martin, de ex van kindermoordenaar Marc Dutroux. Ze verstrengt voorwaardelijke invrijheidsstelling voor veroordeelden tot dertig jaar of meer. Zij kunnen voortaan pas na de helft van hun straftijd (na vijftien jaar) vrijkomen (nu: na 1/3 of na tien jaar). Als de veroordeelden bovendien nog ter beschikking gesteld zijn - en dat zijn er momenteel 13 -, dan zullen voortaan vijf rechters unaniem moeten beslissen over een vrijlating. De Hoge Raad voor Justitie vindt dat deze laatste hervorming niet nodig was: drie rechters waren genoeg en eenparigheid was niet nodig.

"Niet tussenkomen bij parket"

Maar de HRJ "betreurt" vooral dat de justitieminister in dit laatste geval (30 jaar of meer + terbeschikkingstelling) zelf naar het Hof van Cassatie kan stappen om een vrijlating te betwisten. "De minister mag niet in lopende procedures tussenkomen en een eigen appreciatie in de plaats te stellen van deze van de bevoegde organen van het Openbaar Ministerie", zo meent de HRJ.

"De huidige wet kan ertoe leiden dat het parket in bepaalde dossiers een eenvoudig beheersinstrument wordt van het kabinet van Justitie. Dat zou regelrecht indruisen tegen de geest van het openbaar ministerie, het brengt de procureur in een onhoudbare situatie tegenover de rechter, en het zal leiden tot procedures die verschillen naargelang de redenen die daartoe aanleiding geven."

De wet zal straks worden goedgekeurd en alleen de Groenen, N-VA, FDF en VB zullen tegenstemmen.

Meer over deze wet leest U op de expertenpagina van John De Wit.

JDW