Op 10 februari verdubbelen straffen voor homofoob geweld

Print
Op 10 februari verdubbelen straffen voor homofoob geweld

Op 10 februari verdubbelen straffen voor homofoob geweld

Op 10 februari worden de wetten die de straffen voor geweld tegen homo's en tegen buschauffeurs verdubbelen van kracht. Dat meldt het staatsblad.

Homofoob geweld

De maximumstraffen voor homofoob geweld verdubbelen dan. Maar als de maximumstraf vijf jaar of meer is, komt er telkens vijf jaar bij. Een straf van 20 jaar komt op 30 jaar. De wet geldt niet alleen voor homofoob geweld, maar voor àlle discriminerend geweld: dus ook racistisch en seksistisch geweld of geweld tegen bejaarden omdat ze bejaard zijn. Bovendien wordt geweld tegen transgenders toegevoegd aan de groepen tegen wie discriminerend geweld kan worden gebruikt. Ook de geldboetes worden verdubbeld met een maximum van 500 euro (X 6). In 2003 waren de minimumstraffen al verdubbeld, maar dat wordt weer afgeschaft.

Meer over deze wet: Zwaardere straffen voor geweld tegen buschauffeurs

Buschauffeurs

Op dezelfde dag wordt de wet van kracht die de maximumstraffen voor geweld tegen beroepsgroepen van openbaar nut verdubbelt. Tot die groepen behoren personeel van het openbaar vervoer, artsen, leraars, apothekers, OCMW-personeel, cipiers, kinesisten, postbodes, brandweerlui, ... Als de straffen hoger zijn dan vijf jaar, dan komt er vijf jaar extra bij en een straf van 20 jaar komt op 30 jaar. Maar de boetes verdubbelen hier niet. De minimumstraffen waren in 2003 al verdubbeld, maar die verdubbeling werd weer afgeschaft.

Meer over deze wet: Dubbel zo zware straffen voor homofoob geweld

JDW