Antipestwet wordt herzien om pesten homo's tegen te gaan

Print
Antipestwet wordt herzien om pesten homo's tegen te gaan

Antipestwet wordt herzien om pesten homo's tegen te gaan

De antipestwet wordt herzien om het pesten van homo's op het werk tegen te gaan. Dat ontwerp staat morgen al op de agenda van de ministerraad. Verder moet iedere politiezone één referentie-agent voor homofoob geweld hebben en worden de Vlaamse schoolboeken gescreend op geslachtsstereotypen.

Dat zijn enkele van de (weinige) concrete voorstellen uit het Interfederaal actieplan tegen homofoob en transfoob geweld, dat zopas op een plechtige persconferentie van de bevoegde federale ministers en die van gemeenschappen en gewesten werd voorgesteld.

Het plan kwam er naar aanleiding van de moord op Ihsane Jarfi, een moord uit homohaat in Luik begin mei vorig jaar. Het is een plan van alle overheden. Het plan meent dat de oorzaken van homofobie en transfobie (haat tegen mensen die er anders uitzien dan hun geslacht laat vermoeden) "niet bekend zijn" (sic).

Moslimjongens

"Een religieuze overtuiging hebben blijkt samen te hangen met een negatieve houding tegenover de homo's. Er zijn verschillen tussen de godsdiensten, al zijn die op basis van de huidige onderzoeken niet altijd heel helder", zo schrijft het plan. Het ontkent daarmee flagrant de onderzoeken van de Leuvense professor Marc Hooghe, die aantoonde dat moslimjongens dubbel zo homofoob zijn als katholieke of vrijzinnige jongens. Tussen deze laatste twee groepen was er in Hooghe's onderzoek geen verschil.

Er komt meer onderzoek naar de oorzaken van homofoob geweld, want "het huidige onderzoek richt zich niet of nauwelijks op de situationele omstandigheden of de motieven voor geweld", zo staat er.

Voorstellen

Welke voorstellen formuleert het plan dan toch?

  • De antidiscriminatiewet en de antipestwet worden gewijzigd. Ook transfobie wordt strafbaar, want dat is momenteel niet. De herziening van de antipestwet komt morgen al op de ministerraad.
  • Al wat in de antiracismewet nu gestraft wordt, zal in de toekomst ook in de antidiscriminatiewet gestraft worden. Nu verschillen beide wetten. Discriminatie van vreemdelingen door privépersonen (bedrijven, verhuurders) is nu al strafbaar, maar discriminatie van homo's door privépersonen nog niet. Racistische persmisdrijven kunnen vervolgd worden, homofobe persmisdrijven nog niet. Deze wetten worden gelijkgeschakeld.
  • Vlaams minister Pascal Smet (sp.a) wil de schoolboeken screen op "gendermechanismen": hij wil dus nagaan of er niet te veel stereotypen over mannen, vrouwen en holebi's in staan. Er komt ook een overleg met de uitgeverswereld.
  • Alle politiezones zullen één referentie-ambtenaar moeten hebben, die zich speciaal met homofoob geweld bezighoudt. De opleiding van de politie wordt verbeterd. Bij de selectie zowel van de lesgevers als van de politie-aspiranten zal men ook kijken naar mogelijke homofobie van de kandidaten. Mensen met extremistische houdingen worden geweerd.
  • Er komt een degelijke registratie van homofoob en transfoob geweld, want momenteel is er niets.
  • Er komt meer preventie, meer slachtofferopvang, meer sensibilisering, meer overleg met het middenveld. Er wordt ook "gewerkt naar de godsdiensten om homofobie te bestrijden". Maar hoe dat laatste moet gebeuren zegt het plan niet. Er komen ook meerdere werkgroepen om de doelstellingen van het plan te realiseren.

Het plan bevat vooral veel goede intenties, maar weinig concrete maatregelen, geen timing voor de realisatie van deze maatregelen, geen nulmeting om die maatregelen achteraf te evalueren en geen budget om ze te realiseren.

Lees alles over het hoe en waarom van het homofoob geweld op de expertenpagina van John De Wit.

JDW
Archieffoto