cdH wil giften van voedsel fiscaal aftrekbaar maken

Print
cdH wil giften van voedsel fiscaal aftrekbaar maken

cdH wil giften van voedsel fiscaal aftrekbaar maken

Georges Dallemagne (cdH) wil giften van voedsel aan voedselbanken fiscaal aftrekbaar maken. Hij heeft een wetsvoorstel daartoe ingediend, dat straks door de Kamer wordt in overweging genomen.

Al wie minder dan 740 euro netto per maand ontvangt, mag zich tot een voedselbank wenden. In 2012 deden 117.440 mensen dat in België, meer dan dubbel zoveel als in 1994.

De steun van de Europese Unie aan de voedselbanken staat op de helling door een arrest van het Europees Hof van Justitie. Daarom wil cdH naar andere bronnen uitkijken.

In België gaat 2,5% van het eten dat in de winkels wordt aangeboden verloren omdat de huidige wet ertoe aanzet om onverkochte voorraden te vernietigen. Het is fiscaal interessanter om aan een voedselbank een financiële gift te geven dan onverkocht voedsel.

Dallemagne wil dat veranderen. Hij wil een belastingvermindering voor geschonken voedsel invoeren. Dat kan voor 60% van de waarde van de geschonken voorraad met een maximum van 5/1000 van de omzet van het bedrijf. Alchol valt buiten dit belastingvoordeel net als voedingsmiddelen waarvan de houdbaarheidsdatum overschreden is.

JDW
Foto Belga: Georges Dallemagne