Ford Genk

Extra dag economische werkloosheid voor Ford-arbeiders

Print
Extra dag economische werkloosheid voor Ford-arbeiders

Extra dag economische werkloosheid voor Ford-arbeiders

De directie van Ford Genk heeft laten weten dat alle werknemers vrijdag niet naar het bedrijf moeten komen. Net zoals bij de toeleveranciers zal er een extra dag van economische werkloosheid worden voorzien.

Donderdagmorgen om 10 uur zijn in Brussel de onderhandelingen tussen directie en vakbonden gestart over het sociaal plan voor Ford Genk. Op die vergadering moeten eerst enkele hete hangijzers worden behandeld, zoals de klachten van het personeel die hebben geleid tot de spontane staking afgelopen dinsdag.

Normaal zou er vrijdagmorgen gecommuniceerd worden over een aantal oplossingen, die dan tot een werkhervatting zouden moeten leiden. Maar de tijd is te kort om al afdoende antwoorden te kunnen formuleren. Vandaar dat er vrijdag een extra stempeldag wordt ingelast en alle personeelsleden gecontacteerd worden om te melden dat ze mogen thuisblijven.

Tegen maandagochtend zou er dan een compromis moeten uitgewerkt zijn dat verdedigbaar is naar de achterban.

Belga
Foto KH