Wonen

Steeds meer singles actief op woonmarkt

Print

Steeds meer singles actief op woonmarkt

Steeds meer alleenstaanden gaan een woningkrediet aan. Bij kredietverstrekker KBC nam hun aantal in 2012 toe tot een derde van de aanvragen. In 2011 waren alleenstaanden nog goed voor een vierde van de aanvragen, vorig jaar maakten ze daar een derde van uit. Uit de analyse van de bank blijkt ook dat we onze eerste woning op steeds latere leeftijd kopen.

Kenmerkend voor alleenstaanden is dat ze minder verbouwen dan koppels, en liever kiezen voor de aankoop van een appartement dan van een huis. Bijna een derde, of 32% van de aanvragen door alleenstaanden, was voor de aanschaffing van een flat, terwijl dat bij gehuwden of samenwonenden slechts 13% bedroeg. Ook hun gemiddelde kredietbedrag ligt, logischerwijze, een stuk lager. Singles lenen 115.000 euro, terwijl koppels gemiddeld 135.000 euro lenen.

Uit het onderzoek blijkt voorts ook nog dat we steeds later een eerste huis kopen. De gemiddelde leeftijd van de kredietklant bij een eerste woning is 33 jaar, tegenover 32 jaar in 2011. Mensen studeren langer en krijgen later kinderen, luidt de verklaring. Bovendien kunnen ze zich door de stijgende vastgoedprijzen geen woning meer veroorloven op jongere leeftijd.

Ook het gemiddelde bedrag dat we in de aankoop van een woning investeren, neemt toe. Kredietklanten betaalden in 2012 gemiddeld 245.000 euro voor hun huis of flat, terwijl dat in 2011 10.000 euro minder bedroeg. De stijging van het geïnvesteerde bedrag wordt bovendien bijna volledig gefinancierd door eigen middelen. Het gemiddelde geleende bedrag nam immers maar licht toe, van 165.000 tot 167.000 euro.

Wat de gemiddelde looptijd betreft steeg die van vijftien naar zestien jaar. Dat komt vooral door het wegvallen van de groene lening. De looptijd voor kredieten voor wie een eerste woning koopt daalde wel, van 22 naar 21 jaar.

KBC stelde in 2012 ook een kentering vast in de formules die worden gekozen. Terwijl twee jaar geleden nog 83% van de kredieten een vaste rentevoet had, daalde dat in 2012 naar 75%. De variabele formule met driejaarlijkse herkiezing bleek erg in trek. Een vijfde van de kredietklanten koos daarvoor, in de laatste maanden steeg het percentage zelfs naar 40%.

Vorig jaar was er wel een aanzienlijke terugval in het aantal aanvragen. Dat is een gevolg van het wegvallen van de groene leningen en andere fiscale stimuli voor energiebesparende investeringen. Het aandeel verbouwingsleningen daalden dan ook van de helft naar 30%.

Metro / Photo News

Niet te missen