Vergissing kost stadskas 325.000 euro

Print
Vergissing kost stadskas 325.000 euro

Vergissing kost stadskas 325.000 euro

De bestuursmeerderheid heeft maandagavond per ongeluk een voorstel van oppositiepartij T.I.M. goedgekeurd. Daardoor moet het college van burgemeester en schepenen nu 400.000 euro voorzien voor heraanleg van voetpaden in plaats van de geplande 75.000 euro.

Het was in Turnhout al een tijdje de gewoonte om jaarlijks vijf kilometer voetpaden heraan te leggen en daar werd 400.000 euro voor uitgetrokken. In de begroting van dit jaar stond er maar 75.000 euro ingeschreven. "Een expliciete keuze", aldus schepen Peter Segers (sp.a). "Het geld zal vooral besteed worden voor herstellingen na de vrieskou."

Oppositieraadslid Eric Vos (T.I.M.), voormalig schepen van openbare werken betreurde de beslissing en stelde voor om het budget toch te verhogen en vroeg er een stemming over. Luc Hermans stelde een stemming per fractie voor en daarna volgde hilariteit alom. In plaats van 'neen' te stemmen, stemde de CD&V-fractie ja. Daarop gevolgd door N-VA.

Peter Segers (sp.a) had de fout door, maar toen was het kwaad al geschied. Gevolg: het stadsbestuur kan niet anders dan het budget in de begroting op te trekken, want de 'euro' viel pas toen de stemming achter de rug was en het punt dus niet meer kon ingetrokken worden. "Goede zaak toch? Dan wordt er ten minste terug vijf kilometer voetpad aangelegd", lacht Eric Vos fijntjes.

Al werd al snel duidelijk dat er na de stemming minder hard gelachen werd bij de meerderheidspartijen CD&V, sp.a en N-VA.

Toon Verheijen