Cassatie pleit Liégeois helemaal vrij in diamantoorlog

Print
Cassatie pleit Liégeois helemaal vrij in diamantoorlog

Cassatie pleit Liégeois helemaal vrij in diamantoorlog

Het Hof van Cassatie heeft de Antwerpse procureur-generaal Yves Liégeois over de hele lijn buiten vervolging gesteld. De Antwerpse fiscale substituut Peter Van Calster had op 14 september 2012 tegen hem een klacht ingediend voor schriftvervalsing en laster in het kader van de "diamantoorlog". Dat was een uniek initiatief, maar het leidde tot niets. Het is al de tweede keer dat Liégeois in de diamantoorlog het gelijk aan zijn kant krijgt. Eerder vond de Hoge Raad voor Justitie na een onafhankelijk onderzoek dat hem niets kon worden verweten.

De zaak kadert in de "diamantoorlog" tussen Yves Liégeois en Peter Van Calster. Deze laatste voerde het HSBC-onderzoek naar een fraude van 1,5 miljard. Maar het team rond Liégeois vermoedde dat daarbij procedurefouten werden gepleegd. Liégeois vroeg het dossier op, maar kreeg het naar zijn aanvoelen niet het juiste of het volledige dossier. Een aantal data, namen en lijsten van mogelijke fraudeurs in het verkregen dossier klopten niet met eerder ter beschikking gestelde processen-verbaal.

Uiteindelijk werd een onderzoeksrechter-raadsheer gevorderd door het parket-generaal. Die onderzoeksrechter, Michel Jordens, moest onderzoeken of er in deze fraudezaak onregelmatigheden of zelfs schriftvervalsing waren gepleegd door politie, fiscale ambtenaren of parket. Jordens deed een huiszoeking om alle nuttige stukken te bekomen. Het onderzoek wees uit dat er geen schriftvervalsing was gepleegd en Liégeois seponeerde de zaak op 28 juni 2012.

Schriftvervalsing?

Van Calster vond dat Liégeois hem met die huiszoeking, die de procureur-generaal dus niet zelf had gevraagd maar die door Jordens op eigen initiatief was uitgevoerd, wilde intimideren. Hij beweerde dat bij de vordering van Liégeois aan de onderzoeksrechter-raadsheer een aantal stukken niet waren bijgevoegd. Daardoor werd volgens hem de indruk gewekt dat bewijsmateriaal werd achtergehouden en dat een parallel onderzoek werd gevoerd. Volgens Van Calster was dat niet alleen tendentieus, maar ook schriftvervalsing. Hij wilde Liégeois dus een koekje van eigen deeg geven en diende op 14 september 2012 klacht in tegen Liégeois.

Maar Cassatie volgt Van Calster niet. Er is geen schriftvervalsing door Liégeois, zo zegt ' lands Hoogste Hof. Het onderzoek van Liégeois diende alleen om mogelijke procedurefouten op te sporen en het werd gevoerd in het voordeel én in het nadeel van Van Calster. De procureur-generaal had hiermee geen enkele andere bedoeling. Bovendien is er geen enkel element waaruit schriftvervalsing door Liégeois kan worden afgeleid. Er was ook bij Liégeois geen bedoeling om iemand te bedriegen of te schaden.

Laster?

Van Calster had Liégeois ook beticht van laster, omdat hij op een persconferentie in juni 2012 had gezegd dat er procedurefouten waren gemaakt in de HSBC-zaak.

Dit is geen laster, meent Cassatie. Er was immers geen kwaadwillig opzet bij Liégeois, er is geen aanwijzing dat hij iets foutiefs heeft gedaan in zijn ambt of buiten zijn ambt.

Op de bewuste persconferentie werd meegedeeld dat Van Calster van het HSBC-onderzoek werd gehaald en dat dit helemaal zou worden overgedaan. Het onderzoek loopt ondertussen voort zonder Van Calster.

Er is volgens Cassatie dus geen enkele reden tot vervolging van Liégeois. De procureur-generaal werd volledig witgewassen. Dat gebeurde overigens al eerder in twee onafhankelijke studies van de Hoge Raad voor Justitie over de diamantoorlog. In principe kan Van Calster nu zelf vervolgd worden voor een lasterlijke aangifte tegen zijn procureur-generaal.

Lees alles over de 'diamantoorlog' op de expertenpagina van John De Wit

JDW

Archiefbeeld Belga