Kate Mosse, Citadel

Print
Kate Mosse, Citadel

Kate Mosse, Citadel

Citadel is, na Het verloren labyrint en De vergeten tombe, het derde en meteen ook laatste deel van Kate Mosses Languedoc-Carcassonne-trilogie. Ditmaal leidt de auteur ons naar het grensgebied tussen Frankrijk en Spanje, een regio waar de Tweede Wereldoorlog diepe littekens bijzonder diepe littekens achterliet.
Ook nu weer hanteert Mosse twee verhaallijnen uit diverse tijdsgewrichten die mettertijd tot een geheel samenvloeien. De eerste begint in juli van het jaar 342 en vertelt het verhaal van de jonge monnik Arinius, die een geheime Codex met een uiterst gevaarlijke (ketterse) tekst in veiligheid wil brengen. De tweede verhaallijn begint in de zomer van het oorlogsjaar 1942. De jonge Sandrine (18) uit Carcassonne raakt door een toeval betrokken bij het verzet. Samen met haar zus Marianne (23) en nog enkele vrouwen vormt zij de groep Citadel, die Duitse transporten ontregelt, een illegale krant verspreidt en vijanden onschadelijk probeert te maken. Beide verhaallijnen komen bij elkaar wanneer zowel partizanen als collaborateurs een verwoede interesse in de magische Codex beginnen te vertonen. Citadel is een diepmenselijk, ontroerend verhaal over heldenmoed in een hels klimaat van verdachtmakingen, angst en terreur. Mosses kennis van het terrein en van de zeden en gebruiken van de regio zijn daarbij niet te onderschatten troeven. Ze overklast met haar vuistdikke trilogie op alle terreinen Dan Brown en zijn talloze epigonen. Ik kan u alleen maar veel leesplezier toewensen! Van Holkema & Warendorf, 560p, 19,99 euro