60 miljard dollar voor wederopbouw na orkaan Sandy

Print
60 miljard dollar voor wederopbouw na orkaan Sandy

60 miljard dollar voor wederopbouw na orkaan Sandy

Het Amerikaanse Congres heeft maandag definitief ingestemd met de toekenning van 60,2 miljard dollar steun voor de heropbouw van de gebieden langs de kusten die eind oktober door orkaan Sandy werden verwoest.

De Senaat stemde met 62 stemmen tegen 36 een tekst die een steunpakket van 50,5 miljard dollar (38 miljard euro) toekent. Dat bedrag was op 15 januari al goedgekeurd door het Huis van Afgevaardigden en komt bovenop 9,7 miljard dollar die eerder deze maand was goedgekeurd.

De steun was niet onomstreden. Na aanvankelijke discussies eiste de Republikeinse meerderheid uiteindelijk geen tegemoetkomingen in de rest van de begroting.

Het geld zal uitgegeven worden over een periode van tien jaar enis bestemd voor de slachtoffers en bedrijven die omzetverlies leden. Circa 34 miljard dollar is bestemd om de infrastructuur (tunnels, bruggen, wegen) op punt te zetten en beter bestendig te maken tegen komende stormen. Zo zullen onder meer gebouwen verhoogd worden.

Sandy eiste meer dan honderd mensenlevens in de VS en duizenden huizen werden vernield toen op 29 oktbober het natuurgeweld de noordoostelijke kusten van het land trof.