N-VA wil Vlaams-Brabantse gemeenten niet in hoofdstedelijke gemeenschap

Print
N-VA wil Vlaams-Brabantse gemeenten niet in hoofdstedelijke gemeenschap

N-VA wil Vlaams-Brabantse gemeenten niet in hoofdstedelijke gemeenschap

N-VA gaat in de gemeenteraden van Vlaams-Brabant moties indienen tegen de deelname van de gemeenten uit de provincie aan de Brusselse Hoofdstedelijke Gemeenschap. Die werd in het kader van de zesde staatshervorming opgericht om de samenwerking tussen Brussel en zijn hinterland (Vlaams- en Waals-Brabant) te versterken.

Alle gemeenten uit de oude provincie Brabant worden van rechtswege lid van de BHG. Het federale parlement keurde de oprichting van de hoofdstedelijke gemeenschap in juli vorig jaar goed samen met de splitsing van BHV.

'Metropolitane gemeenschap'

Momenteel heeft de nieuwe constructie enkel bevoegdheden op het vlak van mobiliteit. Zo moet verplicht overlegd worden bij plannen om nieuwe op- en afritten op de Brusselse ring aan te leggen of andere te sluiten. Eind vorig jaar maakte Overijse bekend dat het bij het Grondwettelijk Hof een procedure start ter vernietiging van de beslissing tot oprichting van deze "metropolitane gemeenschap".

Het nieuwe N-VA-initiatief om de gemeenten zich ertoe te laten engageren niet deel te nemen aan de BHG werd aangekondigd door Ben Weyts op de nieuwjaarsreceptie van de Beerselse afdeling van de partij. Volgens de N-VA-ondervoorzitter "is de constructie vooral opgezet om de Franstaligen een vehikel te bieden met perspectief op uitbreiding van Brussel".

Weyts verwees hierbij naar uitspraken van Joëlle Milquet (cdH) die de hoofdstedelijke gemeenschap beschouwt als een instrument voor de "désenclavement" van Brussel, terwijl de MR het heeft over "Bruxelles élargie". "De N-VA verzet zich met hand en tand tegen die expansiedrift", zegt Weyts.

'Overbodig'

Overijse stelde eerder het nieuwe orgaan "volstrekt overbodig" te vinden en ook de N-VA vraagt zich af wat het nut is voor de Vlaams-Brabantse gemeenten. "Gedwongen samenwerking is een contradictio in terminis. Waarom moeten gemeenten van Beersel over Londerzeel tot Diest en Tienen gedwongen worden om er deel van uit te maken. Geen Vlaming die erom vraagt", aldus nog Weyts.

Foto: Belga
Ben Weyts