Vakbond ABVV waarschuwt politiek voor stijgend armoederisico

Print
Vakbond ABVV waarschuwt  politiek voor stijgend armoederisico

Vakbond ABVV waarschuwt politiek voor stijgend armoederisico

Om het stijgende armoederisico in België tegen te gaan, moet afgestapt worden van de blinde bezuinigingspolitiek zoals die in Europa gepromoot wordt.

In de plaats daarvan moet gekozen worden voor een relancebeleid via stimulering van de vraag en eerlijke fiscaliteit. Dat pleidooi houdt het ABVV in zijn sociaal-economische barometer voor 2013.

ABVV-voorzitter Rudy De Leeuw vergeleek de situatie in ons land meermaals met die in Duitsland. "Hoewel Duitsland op vlak van overheidsschuld en export goede resultaten kan voorleggen, leeft 16 procent van de Duitse bevolking in armoede. Het armoederisico is er bijna verdubbeld sinds 2005. "Frappant" noemde De Leeuw voorts de evolutie dat in 10 jaar tijd het aantal personen dat er twee jobs nodig heeft, verdubbeld is. Maar ook in België ziet De Leeuw het armoederisico stijgen. Volgens de socialistische vakbond zijn de politieke antwoorden van Europa op de crisis echter nog steeds gericht op bezuinigingen, "terwijl er al maanden signalen zijn in de andere richting".

De Leeuw verwees naar IMF-topeconoom Olivier Blanchard, die in het verleden stelde dat de Europese bezuinigingen de groei ondermijnen. Die blik op besparingen leidt volgens het ABVV ook tot sociale dumping en aantasting van de koopkracht. "Gelukkig hebben we in ons land een stuk weerwerk kunnen bieden en hebben we de koopkracht enigszins op peil kunnen houden, dankzij systemen als de index en tijdelijke werkloosheid", aldus de ABVV-topman.

En "we blijven gaan voor het behoud van de koopkracht", verzekerde De Leeuw in het kader van het moeizame IPA-overleg. De reële loonstop die de regering invoerde, gekoppeld aan besparingen in de overheidsdiensten, maakt dat er op het nodige verzet van de vakbonden zal gerekend kunnen worden.

Om koopkracht te behouden, pleit het ABVV voor prijzencontroles en -reglementeringen en eerlijke fiscaliteit. Volgens De Leeuw wordt kapitaal in België te weinig belast en moet er dringend meer transparantie komen op financiële vermogens. Onder relance verstaat de bond onder meer "meer overheidsinvesteringen in dienst van de economie", zoals in mobiliteit of in sociale huisvesting.

"Samen met Duitsland zit ons land in de staart van het peloton wat betreft overheidsinvesteringen in percentage van het bbp", met name slechts 1,7 pct in België. De vakbond ziet veel heil in energiebesparingen, die een bron van werkgelegenheid kunnen zijn.

"Een alliantie Werk-Milieu die toespitst op de isolatie van gebouwen zou een relance van de economie mogelijk maken, banen scheppen, de energiefactuur van de gezinnen verminderen en natuurlijke bronnen helpen uitsparen".

Tot slot vraagt het ABVV meer investeringen van bedrijven in opleiding van het personeel. In 2010 werd gemiddeld 1,02 pct van de loonmassa in de bedrijven in België voorbehouden voor opleidingen van werknemers. Volgens de opeenvolgende interprofessionele akkoorden moest 1,9 pct gerealiseerd worden, herinnert De Leeuw eraan.

Belga
Archieffoto