Ford Genk

Ford-werknemers vallen terug op werkloosheidsvergoeding

Print
Ford-werknemers vallen terug op werkloosheidsvergoeding

Ford-werknemers vallen terug op werkloosheidsvergoeding

De werknemers van de middagploeg bij Ford Genk hebben maandag te horen gekregen dat ze technisch werkloos zijn door overmacht. Vandaar dat ze nu terugvallen op een werkloosheidsuitkering. De middagploeg moet zich aanmelden, maar mag daarna gewoon naar huis gaan.

Door het gebrek aan onderdelen zijn de werknemers van Ford Genk technisch werkloos. Ze zullen dus geen loon maar een werkloosheidsvergoeding uitbetaald krijgen. "Een geval van overmacht, waardoor er een ander regime in werking treedt", legt Eddie Martens, hoofdafgevaardigde van het ACV uit. "De mensen van de afdelingen waar niet gewerkt wordt, dienen zich dus niet meer elke dag te melden in de fabriek."

Voor de dagen dat de Ford-werknemers vorige week in de fabriek aanwezig waren, maar evenmin konden produceren, zullen ze wel een loon van Ford ontvangen.

Toeleveranciers

Het is nog niet duidelijk wat er zal gebeuren met de werknemers van de toeleveranciers. Zij kregen voor de niet-erkende stakingsdagen vorige week geen enkele vergoeding. Nu dagen er wel werkwilligen op voor de middagpost, maar ze kunnen niet aan de slag omdat de poorten van de bedrijven intussen dicht zijn.

Maandagnamiddag start bij Ford Genk het overleg in het kader van het sociaal plan. Tussen directies en vakbonden van de toeleveranciers is er vooralsnog geen toenadering.

LC/Belga
Foto Belga