24-urenstaking in gevangenissen op 7 februari

Print
24-urenstaking in gevangenissen op 7 februari

24-urenstaking in gevangenissen op 7 februari

De vakbonden organiseren in gemeenschappelijk front een 24 urenstaking in alle gevangenissen op 7 februari. Dat is de dag van de nationale betoging van het federale overheidspersoneel. Uitspraken van staatssecretaris voor Ambtenarenzaken Hendrik Bogaert zijn bij de bonden in het verkeerde keelgat geschoten.

Bogaert verklaarde vorige week in De Tijd dat het gevangenispersoneel 36,5 uur werkt, terwijl 38 uur de regel is. "Ik zie niet in waarom dat niet kan opgetrokken worden", klonk het. De vakbonden zijn daar niet over te spreken. "Het gevangenispersoneel werkt geen 36,5 uur maar 36 uur. Bovendien betaalt het personeel voor die specifieke regeling", zegt ACOD in een mededeling.

Luc Neirynck van ACV Openbare Diensten verwacht dat het gevangenispersoneel door de uitspraken van Bogaert extra gemotiveerd zal zijn om aan de betoging en de staking deel te nemen. "De 36 uur zijn destijds door de regering ingevoerd naar aanleiding van de overbevolking", legt hij uit. Die overbevolking is nog niet verdwenen, benadrukt de vakbondsman.

De staking zal beginnen op woensdag 6 februari om 22 uur.

Belga
Archieffoto: de gevangenis in Vorst