Belg wil strenger verkeersbeleid

Print
Belg wil strenger verkeersbeleid

Belg wil strenger verkeersbeleid

De Belg is voor een strengere aanpak inzake verkeersveiligheid. Meer dan zes op de tien willen zelfs een nultolerantie voor alcohol. Dat blijkt uit de eerste verkeersonveiligheidsenquête bij 2.248 Belgen, georganiseerd door het Belgisch Instituut voor Verkeersveiligheid (BIVV). De resultaten staan in De Standaard, Het Nieuwsblad, Le Soir en Sudpresse.

Uit het onderzoek blijkt dat er een groot maatschappelijk draagvlak is om meer alcoholcontroles uit te voeren dan nu het geval is; 86 procent is voor, amper 14 procent is tegen. Een deel van de bestuurders die soms onder invloed rijden, is toch voorstander van meer alcoholcontroles. "Een aantal bestuurders heeft blijkbaar externe controle nodig om zich aan de limiet te houden", zegt Sofie Van Damme van het BIVV.

Om de verkeersveiligheid te verhogen legden de onderzoekers een twintigtal maatregelen voor. Daaruit blijkt dat de Belg een behoorlijk streng verkeersbeleid wil. Alle maatregelen werden door minstens de helft van de ondervraagden goedgekeurd.

Nultolerantie

Behalve meer alcoholcontroles, meer controles op niet-verzekerde voertuigen en een alcoholslot voor recidivisten, willen zes op de tien Belgen een nultolerantie inzake alcohol. Wat de strenge maatregelen rond alcohol betreft, is er geen verschil tussen jong en oud. Dat is er wel inzake snelheidscontroles. Hoe ouder, hoe meer vraag naar extra controles. Driekwart van de ondervraagden vindt dat een fluohesje bij fietsers verplicht moet worden. Het kleinste draagvlak is er voor een rijbewijs met punten en voor een verbod op het gebruik van koptelefoons door zwakke weggebruikers.

Tot 2020 zal het BIVV de enquête jaarlijks herhalen.

Belga
Archieffoto