VBLD belooft harde oppositie

Print
Beringen - In nauwelijks 2 decennia heeft ongeveer 40% van de Beringse kiezers zich afgekeerd van de drie traditionele partijen. "De gezamenlijke oppositie heeft ruim de kaap bereikt waarop ze de gemeenteraad op eigen initiatief kan samenroepen", zegt kopman Bert Schoofs van VBLD. "Wij zullen deze meerderheid het vuur aan de schenen te leggen met als doel op te komen voor de vele kiezers die in de kou blijven staan door sp.a, CD&V en OpenVLD."
Hoewel de postjes quasi gelijk verdeeld zijn, kan volgens Bert Schoofs de suprematie van de sp.a niet ontkend worden. "Nieuwbakken burgemeester Webers weet zich immers gesterkt door de trouwe steun van de vele allochtone kiezers, een luxueuze electorale buffer die meer en meer doorweegt bij de verkiezingen in Beringen. De sp.a bevestigt met nu al 4 Turkse op 10 verkozenen onbetwist de allochtonenpartij bij uitstek te zijn. Of ziekenkas De Voorzorg nu de stembusslag gewonnen heeft dan wel de sp.a, is van geen belang."

"De klassieke socialistische zuil zal sowieso het beleid gaan bepalen in Beringen. De CD&V is immers haar absolute sterkhouder Mondelaers voorgoed kwijt en volgt gedwee de instructies van de hogere partij-echelons. Dit wil zeggen: 'bestuur nooit zonder de sp.a in Beringen'. Op beleidsvlak komt er vrijwel zeker geen vernieuwing. De eerder aangekondigde belastingverhoging kan onverkort worden doorgevoerd om een beleid te bestendigen dat bijvoorbeeld veel meer middelen investeert in een megalomaan luxezwembad, in plaats van in voldoende opvangcapaciteit in het stedelijk onderwijs."


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio