Ford Genk

Laatste dag om te stemmen over plan voor Ford-arbeiders

De arbeiders van Ford Genk kunnen nog tot vanavond stemmen over het akkoord dat de vakbonden hebben gesloten met de Eruopese directie van de autoconstructeur. Als de arbeiders het plan goedkeuren dan wordt er tijdens eerste kwartaal van volgend jaar 40 dagen gewerkt in ruil voor een premie. Wordt het neen dan vrezen de bonden voor werkloosheid in 2013.

fvranckx

Lees ook: "Ford-directie en vakbonden intimideren werknemers" Vakbonden Ford Genk willen werken in ruil voor premie

Het voorstel dat is bereikt, houdt in dat de arbeiders een toeslag van 40 procent krijgen op het basisuurloon als ze de eerste 40 werkdagen een volume van 1.000 auto's per dag halen. Er is nog een tweede optie, waarbij de werkdruk lager ligt en er 950 auto's worden gemaakt. In dat geval bedraagt de toeslag 25 procent.

De oorlogsbuit van 7.000 voertuigen die de bonden achter de hand houden, blijft sowieso intact.

Op 7 januari worden de stemmen geteld. De bonden vrezen dat de arbeiders werkloos zullen zijn in 2013 als de meerderheid tegen het akkoord heeft gestemd.

"Dan belanden we in een ander regime", laat Geert Steegmans van de liberale vakbond optekenen voor de camera van TVL.

"De directie zal de poorten dan sluiten", treedt Eddie Martens van de christelijke vakbond hem bij. "En dan blijft enkel werkloosheid over."

Bekijk ook de reportage van TVL:

Foto PN