Nieuwe RUP stelt 'Bedrijvigheid' 8 zonevreemde Kortessemse bedrijven veilig

Print
Kortessem -
Zopas vond in het provinciehuis de plenaire vergadering omtrent het ontwerp-RUP over de 'Bedrijvigheid' van de gemeente Kortessem plaats.

Door dit gemeentelijk Ruimtelijk uitvoeringsplan Bedrijvigheid krijgen een achttal zonevreemde bedrijven een juridisch en planologisch toekomstperspectief. Verder wordt hierin de visie omtrent de KMO-zones Herbroek en Gauwerstraat gedetailleerd uitgetekend.

Schepen van Ruimtelijke Ordening Willy Claes: "Wat de KMO-zone Herbroek betreft staat in dit RUP een beperkte gebiedsuitbreiding en worden via onteigeningen een aantal noodzakelijke bufferzones gegarandeerd. Verder is er door dit nieuwe RUP ook de mogelijkheid om in de KMO-zone een complementaire dienstverlening te realiseren.

Verder wordt in dit ontwerp de bedrijfsgrootte van toekomstige bedrijven beperkt, waardoor er meer vestigingen mogelijk worden. De tweede Kortessemse KMO-zone in de Gauwerstraat in Vliermaalroot wordt omwille van haar natuur- en landschapswaarde herbestemd.

Wat de bestaande bedrijven betreft wordt er aansluitend een gestructureerd overleg gehouden wat betreft hun verdere bedrijvigheid ter plaatse."

Burgemeester Hugo Philtjens vindt het erg belangrijk dat 8 Kortessemse zonevreemde bedrijven door dit RUP in de toekomst rechtszekerheid krijgen.

Philtjens: "Met de uitgevoerde inventarisatie en de onderzoeksronde voor ca.
35 Kortessemse bedrijven, de ontwikkelingsmogelijkheden voor de 8 uiteindelijk weerhouden zonevreemde bedrijfssites, de realistische toekomstmogelijkheden voor de KMO-zones Herbroek en het garanderen van de natuurbuffer in de zone Gauwerstraat; beschikt het gemeentebestuur over alle troeven om op korte termijn een concreet dossier om de rechtszekerheid van 8 zonevreemde bedrijven te garanderen en de ontwikkelingsmogelijkheden voor de KMO-zone Herbroek in Kortessem veilig te stellen. "

Francis Croes

Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio