Kortessem blijft ondanks de vele investeringen financieel gezond

Print
Kortessem - ‘Voor het vijfde jaar op rij sluit de gemeente Kortessem’, aldus gewezen schepen van financiën Greg Claes ‘het jaar af met een positief saldo in het eigen dienstjaar. Het batig resultaat in 2011 bedraagt € 2.934.000. Tijdens de gemeenteraad van nu december werd een technische begroting voor het jaar 2013 en een sluitende meerjarenplanning tot een met het jaar 2016 goedgekeurd.
Door het opstellen van deze technische begroting door de uittredende meerderheid wordt de continuïteit van de gemeentelijke werking de komende maanden gegarandeerd en krijgt de nieuwe bestuursploeg de mogelijkheid om in de komende maanden in alle sereniteit haar eigen accenten toe te voegen.

Wij dragen op 1 januari onze gemeente over aan de nieuwe meerderheid met een batig resultaat in onze gemeente. Al de lopende en kortelings opstartende investeringen: nieuwe sporthal, nieuwe scholencampus Vliermaalroot, nieuwe chirolokalen en wegeninfrastructuur in Guigoven zijn opgenomen in een sluitende meerjarenplanning tot en met 2016.

Ondanks de reeds geplande gebudgetteerde investeringen, hebben we zodoende voldoende financiële ruimte gelaten om de nodige investeringen in de komende jaren toe te laten.

Kortessem is dus financieel gezond en wij hopen dat de nieuwe meerderheid er alles aan zal doen om dit zo te behouden de komende zes jaar.’

Francis Croes

Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio