Natuurvereniging Bos+: "Ons geduld is bijna op"

De natuurvereniging Bos+ zegt dat haar "geduld bijna op is" nu blijkt dat de netto-bosoppervlakte vorig jaar met 59 hectare achteruitging, en door het negatief saldo van één hectare voor de periode 2007-2011, terwijl tegen eind 2012 tienduizend hectare zou moeten bijgekomen zijn.

drombouts

"Jaar na jaar constateren we dat de netto-bosoppervlakte achteruitgaat, een regio als Vlaanderen kan zich dat niet permitteren", aldus directeur Bert De Somviele (Bos+).

"Bijna twintig jaar geleden werd voor het eerst het engagement uitgesproken om 10.000 ha bos bij te creëren. De overheid kan niet zeggen dat er geen tijd was om afspraken te maken met andere gebruikers van het buitengebied of dat er geen financiële middelen gevonden werden."

"In vergelijking met andere budgetposten gaat het om beperkte investeringen. Omwille van het moeizame vergunningsbeleid lukt het ook moeilijk om prive-eigenaars bij te staan in hun bosuitbreiding, terwijl dat voor de overheid net goedkoper zou zijn."

Bos+ blijft erbij dat de resultaten van de nieuwe nieuwe "Boswijzer", waaruit blijkt dat er op tien jaar tijd 30.000 hectare is bijgekomen, niet met de oude resultaten kan vergeleken worden. "Er wordt een andere telmethodiek gehanteerd, waarbij andere zaken als bos worden ingekleurd."

Ook het wachten op het Plan van Aanpak Zonevreemde Bossen, en de "zorgwekkende" timing voor de herziening van de subsidiemogelijkheden voor bosbeheer spelen BOS+ parten.

De Somviele ziet wel enkele lichtpuntjes. "We juichen toe dat het Boscompensatiefonds sinds twee jaar is opengesteld voor lokale overheden. Maar we kraaien geen victorie, want de achterstand loopt op en bedraagt momenteel 1.300 hectare, omgerekend 2.600 voetbalvelden."

Bos+ prijst ook het beheer van onze bestaande bossen, de groeiende oppervlakte speelzones en de "positieve trends" bij de handhaving van de bos- en natuurwetgeving.

Belga

Foto Hilde Van Geirt