Diepenbeek mogelijk opnieuw naar stembus (poll)

De kans bestaat dat de Diepenbekenaren opnieuw naar de stembus moeten. De bezwaren van Hugo Leroux (Groen) tegen de deelname van Georges Dewarier (PUUR) aan de kiesverrichtingen kunnen leiden tot de ongeldigverklaring van de verkiezingen. In het Oost-Vlaamse Wetteren leidde een gelijkaardige klacht zes jaar geleden tot herverkiezingen.

fvranckx

Morgen spreekt de Raad voor Verkiezingsbetwistingen zich uit over de bezwaren van Leroux in Diepenbeek. Leroux vraagt de nietigverklaring van de verkiezingen omdat er volgens hem grove onregelmatigheden zijn gebeurd in bepaalde stembureaus.

Zo nam getuige Dewarier een tijdje plaats als bijzitter om de stemkaarten te reactiveren. Volgens de Raad van State kan een kandidaat die een rol speelt als bijzitter leiden tot beinvloeding van de kiezers.

Het zal alleszins de Raad van State zijn die in beroep beslist of de stembusslag in Diepenbeek geldig was.

Als er nieuwe verkiezingen komen, blijft het oude bestuur aan de macht. In dat geval mag Etienne Steegmans de burgemeesterssjerp nog een tijdje omgorden.

Lees vandaag meer in Het Belang van Limburg.

GuT
Foto SM

Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio