Inbeslaggenomen stukken moeten uit dossier operatie Kelk verwijderd worden

Print
Inbeslaggenomen stukken moeten uit dossier operatie Kelk verwijderd worden

Inbeslaggenomen stukken moeten uit dossier operatie Kelk verwijderd worden

Alle stukken en voorwerpen die door onderzoeksrechter Wim De Troy (foto) werden in beslag genomen in het aartsbisschoppelijk paleis en in de kantoren en de privéwoning van kardinaal Danneels in Mechelen, moeten uit het onderzoeksdossier verwijderd worden en neergelegd op de griffie van de Brusselse rechtbank van eerste aanleg.

Dat heeft de Brusselse kamer van inbeschuldigingstelling beslist. Eerder werd al beslist dat die huiszoekingen onwettig en dus nietig waren.

Die huiszoekingen, op 24 juni 2010, kaderden in Operatie Kelk, het gerechtelijk onderzoek dat de Brusselse onderzoeksrechter De Troy voerde naar seksueel misbruik van kinderen en een mogelijke doofpotoperatie daarrond binnen de katholieke Kerk. Drie verschillend samengestelde KI's beslisten achtereenvolgens dat die huiszoekingen onregelmatig waren, vervolgens dat ze perfect wettelijk waren en ten slotte dat ze toch onregelmatig waren.

In dat laatste arrest, van 29 november 2011, oordeelde de KI ook dat de stukken die bij de huiszoekingen in beslag waren genomen uit het onderzoeksdossier verwijderd moesten worden. Het hof van cassatie verbrak die beslissing tot verwijdering, omdat ze onvoldoende gemotiveerd was maar de beslissing dat de huiszoekingen onregelmatig waren, bleef wel overeind.

De KI heeft nu opnieuw beslist dat die stukken uit het onderzoeksdossier moeten gehaald worden. De beslissing die de KI nu zal nemen, zal geen invloed hebben op de onderzoeksdaden die op de in beslag genomen stukken gebaseerd werden. Die zijn en blijven wettelijk. Dat besliste de KI eerder al en die beslissing werd nooit verbroken.

Belga
Archieffoto