Seks & Relaties

"Loonkloof tussen mannen en vrouwen zal nog verergeren"

Print

Loonkloof tussen mannen en vrouwen zal nog verergeren

De loonkloof tussen mannen en vrouwen bestaat nog steeds, en het ziet er niet naar uit dat die op korte termijn zal verdwijnen. Het besparingsbeleid van verschillende landen dreigt de situatie voor vrouwen op de arbeidsmarkt nog te verergeren. Dat meldt de Oeso, die de resultaten publiceerde in haar genderrapport.

Ook op de Belgische arbeidsmarkt moet de vrouw het onderspit delven ten aanzien van haar mannelijke collega's wat het loon betreft. De loonkloof bedraagt in België zo'n 8,9%. Hiermee doet ons land het wel beter dan het gemiddelde van 15,8% in de andere lidstaten van de Oeso, de organisatie voor geïndustrialiseerde landen. In ons land zijn wel minder vrouwen actief op de arbeidsmarkt, ongeveer 62 vrouwen op 100 zijn aan de slag, tegenover 73% bij de mannen. In de andere Oeso-landen werkt gemiddeld 65% van de vrouwen.

Het salarisverschil tussen mannen en vrouwen dreigt, volgens de Oeso, de komende jaren niet af te nemen. Volgens de organisatie zorgen het besparingsbeleid en de inspanningen van verschillende landen om hun economie weer op de rails te krijgen ervoor dat de gelijkheid tussen mannen en vrouwen een minder prioritair onderwerp wordt. Zo kan het schrappen van banen in de publieke sector, een branche waarin veel vrouwen actief zijn, de situatie op de arbeidsmarkt voor vrouwen nog verergeren.

Een gelijk tewerkstellingspercentage tussen vrouwen en mannen is volgens de organisatie nochtans van groot financieel belang. Volgens de Oeso kan dit het bbp binnen de twintig jaar met 12% doen stijgen. De organisatie pleit dan ook voor betaalbare kinderopvang en betere belastingsopvang. Volgens de Oeso wordt het tweede gezinsinkomen nog te veel belast, wat er bij een aanzienlijk deel van de gezinnen voor zorgt dat de vrouw niet gaat werken.

Metro

Niet te missen