Ministerraad keurt hervorming van overlastboetes goed

De ministerraad keurde vanmorgen eindelijk het nieuwe voorontwerp van minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet (cdH) goed om de gemeentelijke administratieve sancties, de gasboetes, te hervormen. Het gaat nu voor overleg naar de gemeenschappen, de Raad van State, de privacycommissie en de Verenigingen voor Steden en Gemeenten.

jdewit

Na veel gebakkelei is er dan toch een akkoord uit de bus gekomen. Wat staat erin?

* In alle gemeenten van dezelfde politiezone kunnen dezelfde gasboetes kunnen worden opgelegd.

* Er komen enkele misdrijven bij, waarvoor de gemeenten voortaan ook gasboetes zullen kunnen opleggen: beschadigen van auto's en bepaalde parkeerovertredingen. Openbare dronkenschap komt er niét bij, hoewel het college van procureurs-generaal daarop al jaren aandringt. En spijbelen is er ook nog niet bij, maar dat kan nog na overleg met de ministers van onderwijs.

* Een aantal misdrijven komen niét meer in aanmerking voor gasboetes: dreigen met aanslagen en valse informatie over aanslagen verspreiden.

* De maximumboete wordt 350 euro (nu: 250 euro). Voor minderjarigen komt ze op 175 euro (nu: 125 euro).

* Naast de gasboetes kan de gemeente ook een gemeenschapsdienst (een verplichte opleiding, kleine werkjes van algemeen nut) opleggen aan mensen die overlast veroorzaken: 15 uur voor minderjarigen en 30 uur voor meerderjarigen.

* Ook een plaatsverbod wordt mogelijk voor maximum drie maanden. Hierrond waren in het verleden grote problemen omdat de Raad van State het straatverbod van de Antwerpse burgemeester Patrick Janssens (sp.a) voor prostituees in de Atheneumbuurt had vernietigd. Nu wordt het dus wettelijk mogelijk.

* De leeftijd waarop je een gasboete kan krijgen zakt van 16 naar 14 jaar. Bij minderjarigen wordt een bemiddeling verplicht en de ouders worden daarbij betrokken.

* Meer ambtenaren zullen een gasboete kunnen vaststellen. Problemen zoals die in Turnhout, waar gasboetes werden vernietigd omdat ze door een ambtenaar werden uitgevoerd die dat niet mocht doen volgens sommige rechtspraak, zijn niet meer mogelijk.

* De procedure wordt simpeler, ze mag nog maar 6 maanden duren voor een boete en 12 maanden als er bemiddeling is.

JDW

Aangeboden door onze partners