Ford Genk

Nog steeds geen afspraken tussen bonden en directie Ford Genk

Print
Nog steeds geen afspraken tussen bonden en directie Ford Genk

Nog steeds geen afspraken tussen bonden en directie Ford Genk

De vakbonden van Ford Genk hebben nog steeds geen concreet gesprek met de Europese directie gevoerd. De meeting van dinsdagmorgen bleef beperkt tot een juridisch steekspel en het oprakelen van oude stellingnames rond het al dan niet naleven van de cao.

De bonden hadden van hun juridische raadgevers het advies gekregen om zich niet te wagen aan de opstart van de Wet Renault. Er wordt eerst gewacht op een antwoord van de Ford-directie op de ingebrekestelling die eerder werd geformuleerd.

Ford wou wel overgaan tot meer directe afspraken, maar dat verhaal ging dus niet door. Vice-president Jeff Wood deed enkele pogingen om het overleg op gang te trekken, maar kwam niet verder dan het herhalen van het standpunt dat volgens hen Ford de afspraken in de cao wel degelijk is nagekomen en er hen niets te verwijten valt. Daarop werd de vergadering al snel afgeblazen en gingen de partijen uiteen zonder enige vooruitgang geboekt te hebben.

Woensdag zitten de bonden en de Europese directie informeel opnieuw aan tafel en zal het gaan over het heropstarten van de fabriek. Meer bepaald zullen hier de financiele voorwaarden en de vrijgave van de geproduceerde wagens besproken worden.

Vrijdag volgt dan een ondernemingsraad waarop allicht de planning voor januari bekendgemaakt zal worden.

Belga
Foto PhotoNews