Reeds 10.000 euro uitbetaald voor schade door bevers

Print
Reeds 10.000 euro uitbetaald voor schade door bevers

Reeds 10.000 euro uitbetaald voor schade door bevers

Het Vlaams Agentschap voor Natuur en Bos heeft al 17 dossiers binnen gekregen van landbouwers over schade aangericht door bevers, in kader van het Soortenschadebesluit van 3 juli 2009. Zes dossiers werden reeds afgehandeld. In totaal werd 10.400 euro uitbetaald. Dat blijkt uit het antwoord van Vlaams Milieuminister Joke Schauvliege (CD&V) op een parlementaire vraag van Karlos Callens (Open Vld).

Schauvliege raamde de omvang van de beverpopulatie in Vlaanderen recent op zo'n 120 families. Verwacht wordt dat de populatie nog zal aangroeien.

In Vlaanderen komen twee min of meer van elkaar gescheiden beverpopulaties voor. Er is de Maaspopulatie langs de waterlopen Grensmaas, Abeek/Lossing, Jeker en het Albertkanaal en de Scheldepopulatie langs de Dijle/Winge/Laan, de Leibeek/Hollaak, de Rupel, de Grote Nete, de Schelde en de Durme. De geschikte biotopen situeren aan stilstaande wateren en onbevaarbare waterlopen.

Populatiedynamiek

De bever is een Europees beschermde soort, maar kan ook schade aanrichten. Aan de Universiteit van Antwerpen wordt de populatiedynamiek van de Vlaamse beverpopulatie bestudeerd. "Pas dan is een redelijke inschatting mogelijk van de toekomstige schade", aldus Schauvliege.

In overleg met beheerders van onbevaarbare waterlopen en andere belanghebbenden wordt gewerkt aan de opmaak van een strategisch plan "om een visie en maatregelen uit te werken met het oog op het milderen en/of vermijden van de maatschappelijke impact van de bever".

Hierbij worden zones afgebakend die geschikt zijn als leefgebied voor de bever en waar er tevens risico is op schade voor bewoning, land- en bosbouw. De nodige maatregelen zullen worden vastgesteld in een beheerregeling.

Belga

Archieffoto