Di Rupo moet weer op zoek naar 1,26 miljard

Print
Di Rupo moet weer op zoek naar 1,26 miljard

Di Rupo moet weer op zoek naar 1,26 miljard

Volgens de Nationale Bank zal er in 2013 helemaal geen economische groei zijn. De prognose werd gisteren voorgesteld. Maar zowel de federale als de Vlaamse regering gingen bij de opmaak van hun begrotingen voor volgend jaar nog uit van een groei van 0,7 procent. Zij baseerden zich hiervoor op de prognoses van het Planbureau.

Dit betekent dat de regering-Di Rupo opnieuw op zoek moet gaan naar 1,26 miljard euro en de Vlaamse regering naar 180 miljoen euro.

Lees vandaag meer in uw krant.

ED
Foto