Krotbelasting wordt niet uniform toegepast

De krotbelasting wordt in Vlaanderen niet uniform toegepast. Dat blijkt uit het antwoord van minister van Ruimtelijke Ordening Philippe Muyters op een parlementaire vraag van Veli Yüksel (CD&V)

tmas

In 149 gemeenten wordt enkel de gewestelijke heffing toegepast, 105 gemeenten heffen op de gewestelijke belasting gemeentelijke opcentiemen en 54 gemeenten hanteren naast de gewestelijke heffing een eigen gemeentelijke belasting.

"Dit is geen voorbeeld van transparant en efficiënt bestuur", stelt Veli Yüksel. "Het moet eenvoudiger. Door af te stappen van de dubbele belasting kunnen de administratieve lasten aanzienlijk worden beperkt. Voor de betrokken burger wordt het dan veel duidelijker welke heffing hij dient te betalen en tot wie hij zich moet richten voor informatie of om bezwaar aan te tekenen."

Eind november maakte minister van Wonen Freya Van den Bossche bekend dat 4.183 huizen op de lijst van ongeschikte en onbewoonbare woningen staan.

Belga Archieffoto

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Beste van Plus

Lees meer