Smet wil juniorleraars, leraars en expertleraars

Print
Smet wil juniorleraars, leraars en expertleraars

Smet wil juniorleraars, leraars en expertleraars

Als het van Vlaams minister van Onderwijs Pascal Smet (sp.a) afhangt, krijgt Vlaanderen drie soorten leerkrachten: juniorleraars, leraars en expertleraars. Die krijgen elk een andere verloning, kunnen bonussen verdienen, maar moeten permanent bijscholen.

Het is een van de vele voorstellen in de discussienota ‘Loopbaanpact’ waarmee de minister de lerarenopleiding en -loopbaan wil hervormen, zo schrijven Het Belang van Limburg en Gazet van Antwerpen.

Die hervorming moet het onderwijs als werkgever aantrekkelijker maken en ervoor zorgen dat Vlaanderen tegen 2020 geen 20.000 leerkrachten te kort heeft.

Wat staat er nog in de nota?
- De vaste benoeming blijft, maar er komen meer evaluaties.
- Het arsenaal aan verlofsystemen wordt sterk gereduceerd.
- Mensen die vanuit de privé naar het onderwijs overstappen, mogen tot 15 jaar anciënniteit meenemen.
- Scholen(groepen) uit het basis- en secundair onderwijs zullen scholenassociaties moeten vormen van minstens 10.000 leerlingen.
- Alle lerarenopleidingen aan de hogescholen worden gegroepeerd in ‘Schools of Education’.


Wat is uw mening over het plan van minister Smet? Laat het ons weten via hier@reageren.be. Vergeet zeker uw naam en uw contactgegevens niet te vermelden.YL
Foto PhotoNews