Hervorming Raad van State eind 2012 klaar

De regering zal nog voor einde 2012 een voorontwerp van wet aannemen om de Raad van State te hervormen. Dat zei de vertegenwoordiger van minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet (cdH) deze voormiddag in de Senaat.

jatimmermans

De problemen zijn bekend. De Raad van State kan onjuiste overheidsbeslissingen alleen vernietigen, maar niet corrigeren. Dat leidt tot enorme vertragingen vooral in bouwdossiers (bouw van gevangenissen, doortrekken van tramlijnen e.d.)

Voormalig minister van Binnenlandse Zaken Annemie Turtelboom (Open Vld) had destijds een ontwerp klaar om de Raad te hervormen, maar tot nu toe gebeurde er niets mee. Haar opvolgster Joëlle Milquet maakte een eigen ontwerp.

Vanmorgen discussieerde de Senaatscommissie Binnenlandse Zaken over een voorstel van Peter Van Rompuy (CD&V) om de Raad van State te hervormen. Zijn voorstel bevat drie punten:

* De Raad moet vormfouten kunnen rechtzetten, zodat de beslissing niet moet worden vernietigd.

* Als de vormfout zo ernstig is dat ze niet kan worden hersteld, dan moet de Raad van State aan de overheid richtlijnen kunnen geven om in de toekomst dergelijke fouten te vermijden.

* Als de Raad van State bepaalde overheidsbeslissingen vernietigt, dan moet hij kunnen beslissen welke onderdelen van de beslissing toch van kracht kunnen blijven.

Minister Milquet liet weten dat de Raad van State op 11 december zijn eigen voorstellen indient om zichzelf te hervormen. Daarna kan het dossier naar de ministerraad gaan, nog voor het einde van dit jaar. Ze stelde dat de drie voorstellen van Peter Van Rompuy in dit ontwerp opgenomen zullen worden.

Lees ook: Turtelboom heeft hervorming raad van state klaar

JDW

Archiefbeeld Photo News

Meer over Annemie Turtelboom