Zonnepanelen voor het eerst rendabel zonder overheidssteun

Mensen die de afgelopen jaren zonnepanelen hebben laten plaatsen, verdienen daar nu voor het eerst geld aan zonder dat ze steun hoeven te krijgen van de overheid. Dat berekende het Vlaams Energieagentschap.

fvranckx

De zogenaamde "onrendabele top", de steun die nodig is om voldoende rendabiliteit te hebben op de investering in groene energie, bedraagt volgens het Energieagentschap in het geval van particuliere installaties van zonnepanelen een negatief bedrag van -60,5 euro per megawattuur, zo bericht De Standaard. Zonnepanelen brengen dus 60,5 euro meer op dan wat als een normaal rendement beschouwd wordt. Dat komt waarschijnlijk door de sterk gedaalde prijzen voor zonnepanelen en de gestegen elektriciteitsprijzen.

De sector is tevreden dat het systeem van overheidssteun voor zonnepanelen een positief effect heeft gehad. Ze hopen wel dat de Vlaamse regering geen netvergoeding zal opleggen aan particulieren met zonnepanelen.

Foto PhotoNews