Chastel: "Begroting 2014 wordt nog veel moeilijker"

Print
Chastel: "Begroting 2014 wordt nog veel moeilijker"

Chastel: Begroting 2014 wordt nog veel moeilijker

De onderhandelingen over de begroting van 2013 zijn nog maar achter de rug, of federaal minister van Begroting Olivier Chastel (MR) waarschuwt in Metro al voor de toekomst. "2014 wordt op het vlak van de begroting nog veel moeilijker".

Minister van Begroting Chastel is tevreden over het werk dat de regering geleverd heeft over de begroting. "We hebben niet aan de essentiële elementen geraakt. De basis blijft behouden."

Hij waarschuwt wel voor de toekomst. "In het meerjarenprogramma weten we nu al dat 2014 nog veel moeilijker wordt. De inspanning die we zullen moeten doen om het begrotingstekort terug te dringen van 2,15 pct van het bbp in 2013 tot 1,1 pct in 2014 zal ingewikkeld worden. Zeker omdat er nog geen economische groei zal zijn."

Volgens Chastel heeft de regering zich daar al op voorbereid. "We hebben daarom nu al een aantal maatregelen genomen, waarvan het de bedoeling is dat ze ook in 2014 nog geld zullen opbrengen. De begroting van 2013 doet met andere woorden al een inspanning voor het doel dat we in 2014 moeten bereiken."

Foto Photo News