"Middenklasse betaalt voor begrotingsmaatregelen"

Print

Middenklasse betaalt voor begrotingsmaatregelen

Niet zozeer de Belg met een lager loon maar wel de middenklasse zal betalen voor de maatregelen die de federale regering heeft genomen om tot een begrotingsakkoord te komen. "Een fiscale gijzeling van de middenklasse", noemde professor fiscaal recht Michel Maus het in het Radio 1-programma 'De Ochtend'.

Lees ook: Regering akkoord over begroting

- Ten eerste zal de middenklasse volgens Maus getroffen worden door de verhoging van de roerende voorheffing naar 25 procent.
"Dit is geen rijkentaks. Kasbons, aandelen, staatsbons,... Iedereen met een beetje beleggingsportefeuille zal het voelen. Enkel de spaarboekjes blijven buiten schot", aldus de fiscaal expert.

- De extra taks op levensverzekeringen zal eveneens voornamelijk de middenklasse treffen. "Ook daar wil de regering een stukje van de taart."- Een maatregel die Maus wel toejuicht, is de verhoging van de accijnzen op tabak. "Europa schrijft immers voor dat er heffingen moeten komen op producten die slecht zijn voor het milieu. Maar verder negeert de regering de Europese richtlijnen wel."

- Tot slot vreest Maus dat de loonmatiging de koopkracht zal aantasten. "Bedrijven moeten minder betalen voor arbeiders te werk te stellen maar wij gaan minder verdienen. Er komt dan wel geen indexsprong, maar door de aanpassingen aan die index zullen onze lonen pas later in de tijd stijgen."

Foto's PhotoNews