Proces handelsrechter Francine De Tandt morgen van start

Maandag start voor het Brusselse hof van beroep het proces tegen Francine De Tandt, de voormalige voorzitster van de Brusselse handelsrechtbank. De rechter, die intussen op pensioen is, moet samen met haar broer, diens vrouw en zakenman Luc Vergaelen terechtstaan voor schriftvervalsing en schending van het beroepsgeheim. Rechter De Tandt ontkent alle beschuldigingen.

fvangarderen

De rechtszaak komt er nadat De Tandt in augustus 2009 in opspraak werd gebracht door de Brusselse federale politie. Volgens de politie waren er aanwijzingen dat de rechter voor een aantal advocaten vonnissen op bestelling maakte. Er werd een raadsheer-onderzoeksrechter op de zaak gezet, maar die heeft voorlopig geen aanwijzingen voor corruptie gevonden.

Schulden

Daarentegen bleek wel dat De Tandt schulden had bij zakenman Luc Vergaelen, die geregeld als expert optrad bij de Brusselse handelsrechtbank. Die schulden waren het gevolg van een fout gelopen investering die De Tandt en haar broer gedaan hadden in Afrika. Vergaelen liet in juni 1999 een document opstellen waaruit moest blijken dat het om een lening ging. Het document werd geantidateerd op 14 december 1998 om de boekhouding van Vergaelen te doen kloppen, reden waarom De Tandt en de anderen terechtstaan voor schriftvervalsing.

Fortis

Francine De Tandt was ook de rechter die in eerste aanleg in kort geding het Fortis-vonnis velde. Daarvoor zou ze vooraf inhoudelijk advies ingewonnen hebben bij een collega-handelsrechter. Daarom staat ze ook terecht wegens schending van het beroepsgeheim.

Belga

Foto: PN

Meer over Francine De Tandt