Werkloosheid gestegen in september

Het aantal volledig werklozen in België is in september gestegen, zo blijkt uit cijfers van de RVA. Er zijn nu 431.504 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen, 11.874 of 2,8 procent meer dan tijdens dezelfde maand in 2011.

ikerremans

Beduidend meer mannen (+ 9.756) dan vrouwen (+ 2.118) verloren hun job. De werkloosheid steeg het meest in Vlaanderen (+ 3,8 procent). In Wallonië kwamen er 2,2 procent werklozen bij, in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bedroeg de stijging 2,5 procent.

Het aantal langdurig werklozen (2 jaar en meer) nam dan weer licht (- 0,8 procent) af.

Opmerkelijk is de aanzienlijke toename van het aantal tijdelijk werklozen met 15,5 procent. Volgens de RVA bevestigt die evolutie de verslechtering van de economische conjunctuur van de laatste maanden.

Foto ANP