Vlaamse steden willen duidelijkere regels voor GAS-boetes

Print
Vlaamse steden willen duidelijkere regels voor GAS-boetes

Vlaamse steden willen duidelijkere regels voor GAS-boetes

De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) wil dat minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet (cdH) dringend de uitvoeringsbesluiten van de GAS-wet aanpast, zodat Turnhoutse toestanden vermeden worden.

Vorige week dinsdag vernietigde een politierechter in Turnhout een gemeentelijke administratieve sanctie ("GAS-boete") voor een parkeerinbreuk. Hij vond dat een ambtenaar van een andere gemeente (Turnhout) dan die waar de inbreuk werd vastgesteld (Beerse), geen GAS-boete kan opleggen, ook al zitten beide gemeenten in dezelfde politiezone.

70 gemeenten

Volgens VVSG druist de interpretatie die de Turnhoutse rechter geeft aan het Koninklijk Besluit van 2001 dat de GAS-wet uitvoert, in tegen de bedoelingen van de minister die het KB Heeft gemaakt. Nog in 2005 zei minister Patrick Dewael (Open Vld) immers dat meerdere gemeenten binnen één politiezone één ambtenaar mogen aanduiden voor alle GAS-boetes binnen de hele politiezone. In het verleden volgden meerdere politierechters die visie. De politierechter van Turnhout doet dat nu niet. "Als zijn visie algemeen wordt gevolgd, dan komt de samenwerking over GAS-boetes in liefst 70 Vlaamse gemeenten in gevaar", zo stelt VVSG.

Tom De Schepper, VVSG: "De Turnhoutse politierechter interpreteerde het Koninklijk Besluit zeer eng en tegen de wil in van de minister die het gemaakt heeft. Maar het KB is niet helemaal duidelijk. De VVSG pleit al jaren om de regels te verduidelijken, zodat geen discussie meer mogelijk is. We schreven daarvoor brieven in 2010, 2011 en 2012, het KB kon dus al lang aangepast zijn. Men moet daarvoor niet wachten op de hervorming van de hele wet".

Die laatste hervorming van de hele overlastwet is blijkbaar nog niet voor morgen. Hoewel Milquet's ontwerp al door de ministerraad is, toch wordt er momenteel nog over gediscussieerd tussen de kabinetten. De regering is het nog altijd niet helemaal eens over alle punten van het ontwerp.

Lees ook: Turnhoutse rechter legt bom onder GAS-boetes

JDW

Foto Dirk Kerstens