Gebekvecht over schepen van Vlaamse Zaken in Aalst

Print

Gebekvecht over schepen van Vlaamse Zaken in Aalst

De CD&V in Aalst heeft geen probleem met de mogelijke voordracht van Karim Van Overmeire (N-VA) als schepen van Vlaamse Zaken. De christendemocraten wijzen erop dat elke partij zelf beslist wie schepen wordt en dat de afspraken uit het bestuursakkoord nageleefd moeten worden. Sp.a heeft, bij monde van partijvoorzitter Bruno Tobback, wel bezwaren.

"Iedereen heeft bij het tekenen het bestuursakkoord goed gelezen en die overeenkomst moet wat ons nageleefd worden", aldus uittredend burgemeester Ilse Uyttersprot. "Pacta sunt servanda."

Uyttersprot wijst erop dat elke coalitiepartner zelf de afgesproken bevoegdheden verdeelt. "Wij doen dat voor CD&V en moeien ons niet met de andere partijen die ons bestuur uitmaken."

Inhoudelijk blijft Uyttersprot ook achter het programmapunt uit het bestuursakkoord. "We moeten niet onder stoelen of banken steken dat er een uitdijend effect is van Brussel naar Aalst. Het staat ook in het bestuursakkoord omdat het door de drie partijen is ervaren als belangrijk gegeven."

Tobback

Uyttersprot reageert na uitlatingen van Bruno Tobback die in De Morgen stelde dat sp.a het niet ziet zitten dat Van Overmeire schepen van Vlaamse Aangelegenheden wordt. "Dit is niet één brug te ver voor ons, dit is alle bruggen te ver", zegt nationaal voorzitter Bruno Tobback. De lokale sp.a houdt hierover maandagavond een fractievergadering en later een partijbestuur.

Tobback struikelt vooral over het feit dat Van Overmeire in de periode van Het Vlaams Blok meeschreef aan het 70-puntenplan tegen migratie.

Lees ook: Heldenbergh start actie tegen 'Vlaamse' schepen in Aalst

Foto boven: Karim Van Overmeire
Foto onder: Ilse Uyttersprot en Bruno Tobback