"Una Via-wet" vandaag in het staatsblad

Print
"Una Via-wet" vandaag in het staatsblad

Una Via-wet vandaag in het staatsblad

Op 1 november treedt de Una Via-wet in werking. Dat meldt het staatsblad van vandaag. Door deze wet zullen fiscale fraudeurs ofwel door het parket worden vervolgd, ofwel door de fiscus worden beboet. Maar niet meer door allebei tegelijk, zoals nu nog het geval is. De overheid kiest telkens "één weg" ("una via"). De wet is een gevolg van de Kamercommissie over Grote Fiscale Fraude.

Welke weg wordt gekozen wordt beslist in een overleg tussen parket en fiscus. Ook de politie mag aan dit overleg deelnemen. De ernst van de feiten (gaat het om ingewikkelde fraudeconstructies? Zijn er criminele organisaties bezig? Is er een duidelijk oogmerk om te schaden?) en de middelen die nodig zijn om de fraude te onderzoeken (is er medewerking van de fraudeur? Moeten bijzondere politiemethoden worden toegepast) zullen bepalen welke weg wordt gekozen. Er komen gemeenschappelijke rondzendbrieven om dit verder uit te werken.

Zo gauw een strafonderzoek is gestart, mag de fiscus geen nieuwe boetes meer opleggen. Als hij dat al gedaan heeft, dan worden die boetes geschorst. Als de fraudeur later door de raadkamer buiten vervolging wordt gesteld, dan moet hij die eerdere boetes van de fiscus nog wel betalen. Als hij vrijgesproken wordt niet. In het vakblad Fiscoloog vraagt Jan Van Dyck zich af of dit het grondwettelijk gelijkheidsbeginsel niet schendt.

Zwaardere straffen

De straffen die het gerecht kan opleggen aan fraudeurs, gaan gevoelig omhoog. Het maximum komt van 125.000 euro op 3 miljoen. Ook een derde persoon (bv. een bankier) die niet wil meewerken aan een fiscaal onderzoek kan tot 3 miljoen euro boete krijgen.

De deskundigen van het vakblad Fiscoloog wijzen erop dat de wet nog altijd problemen stelt:

* Hoewel dat volgens de memorie van toelichting niet kan, kunnen fiscale ambtenaren volgens de tekst van de wet voortaan meewerken aan een strafonderzoek.

* De fiscus mag nog altijd verder onderzoek voeren, ook als het parket een onderzoek doet. Volgens de memorie van toelichting kan dit niet, maar volgens de tekst wel, aldus Fiscoloog. Volgens het vakblad beperkt de "una via-regeling" zich tot het boetes of straffen. Als het parket een strafonderzoek start, mag de fiscus dus alleen maar geen nieuwe boetes meer opleggen. Maar niets belet dat hij zijn onderzoek voortzet. Voor de burger kan het probleem ontstaan dat hij in fiscale zaken moét meewerken en in strafzaken een zwijgrecht heeft.

Wat de Kamercommissie Fiscale Fraude zoal voorstelde, leest U op de expertenpagina van John De Wit.

JDW