Aantal blanco en ongeldige stemmen stijgt met 1%

Het aantal blanco en ongeldige stemmen is in Kortessem, bij deze verkiezingen, in vergelijking met 2006, gestegen met 1% van 181 (2,9%) naar 250 (3,9%).

Francis Croes

Volgens de Kortessemse partijen zijn er hier twee oorzaken voor: de uitspraak van minister Turtelboom dat personen, die niet stemmen wellicht niet vervolgd worden en het feit dat in Kortessem het Vlaams Belang niet meer deelnam aan de gemeenteraadsverkiezingen.

Proteststemmers, die in 2006 voor het Vlaams Belang kozen, stemden nu wellicht blanco of ongeldig.

Francis Croes

Meer over Gemeenteraadsverkiezingen