Aantal katholieken wereldwijd stijgt met 15 miljoen

Het Vaticaanse persagentschap Fides heeft naar aanleiding van Wereldmissiedag, die op zondag 21 oktober wordt gevierd, de jongste statistieken bekendgemaakt over de katholieke Kerk in de wereld. Volgens deze cijfers, afkomstig uit het statistisch Jaarboek van de Kerk, waren er op 31 december 2010 1.195.671.000 katholieken in de wereld, een toename met 15 miljoen in vergelijking met het jaar tevoren. Deze verhoging betreft alle continenten. De katholieken vertegenwoordigen nu 17,46 procent van de wereldbevolking.

fvranckx

Het aantal priesters is wereldwijd ook toegenomen. Er zijn er nu 412.236. Europa is het enige continent waar het priesterbestand is afgenomen. Op 31 december 2010 waren er 905 minder dan een jaar tevoren.

Het aantal priesterstudenten zit in de lift. Alleen in Europa laat er zich een daling optekenen. Het aantal permanente diakens is ook toegenomen. In Europa kwamen er in een jaar tijd 496 bij. Het aantal mannelijke religieuzen is toegenomen maar het aantal vrouwelijke religieuzen blijft verder dalen.

Verder blijkt uit de gegevens van het statistisch Jaarboek onder meer dat de katholieke Kerk wereldwijd 5.305 ziekenhuizen, 18.179 dispensaria, 17.223 rusthuizen, 9.882 weeshuizen en 11.379 crèches beheert.

TB Archieffoto PhotoNews

Meer over Vaticaan