Franstalige advocaten tegen strafverzwaring voor geweld tegen buschauffeurs

De Franstalige Orde van Advocaten is tegen de strafverzwaringen die minister van Justitie Annemie Turtelboom (Open Vld) wil invoeren bij geweld tegen leden van bepaalde "openbare" beroepsgroepen (onder andere personeel van het openbaar vervoer, artsen, leraars, apothekers, OCMW-personeel, cipiers, kinesisten, postbodes, brandweerlui en dergelijke). Dat schrijft ze in haar advies aan de Kamercommissie Justitie.

jdewit

Turtelboom wil de maximumstraffen voor geweld tegen leden van bepaalde beroepsgroepen verdubbelen. Aanleiding voor dit wetsontwerp was het overlijden van Iliaz Tahiraj (56, foto), een Brussels MIVB-controleur op 7 april jl.

De vakbonden van het openbaar vervoer drongen toen aan op strafverzwaring voor agressie tegen hun personeel.

Justitieminister Annemie Turtelboom ging op die eisen in door de nieuwe mozaïekwet. Ze verdubbelt de maximumstraffen door voor slagen en verwondingen aan leden van die beroepsgroepen als daar minder dan vijf jaar cel op staat. En ze verhoogt de straffen voor slagen en verwondingen waar meer dan vijf jaar cel op staat, telkens met vijf jaar.

Normaal gezien zou dit wetsontwerp vanmorgen worden goedgekeurd, maar omdat de meerderheid na een uur wachten nog altijd niet in aantal was kon het niet behandeld worden. Wel waren een aantal adviezen van groepen uit de samenleving klaar.

"Buitensporig, onverantwoord en discriminerend"

De Franstalige advocaten (de OGFB) zijn totaal tegen het voorstel. Ons strafsysteem is uitgewerkt op basis van ieders individuele schuld, niet op basis van kenmerken van het slachtoffer, zo betogen zij.

"De strafverzwaring in deze gevallen is buitensporig, onverantwoord en discriminerend. De minister motiveert haar voorstel niet, zoals de Raad van State eerder al heeft opgemerkt", aldus de OGFB.

"Het is bovendien niet bewezen dat de verdubbeling van de maximumstraffen dit soort geweld zal doen dalen. Integendeel: het verleden wijst uit dat de verdubbeling van de minimumstraffen alvast al geen effect had op deze vorm van criminaliteit."

Eerder al had de Raad van State serieuze bedenkingen bij deze wet. De Orde van Vlaamse Balies heeft nog geen advies geformuleerd.

Meer over het ontwerp van Turtelboom hierover, leest U op de expertenpagina van John De Wit.

JDW Archieffoto Belga

Meer over Annemie Turtelboom