Truckers en belastingambtenaren protesteren in Brussel

Print

Truckers en belastingambtenaren protesteren in Brussel

Zes- tot achtduizend ambtenaren van de federale overheidsdienst (FOD) Financiën kwamen dinsdagvoormiddag samen aan de Financietoren aan de Brusselse kleine ring. Ze protesteerden er tegen het verdwijnen van banen bij de FOD en tegen het sluiten van belastingkantoren. Daarna trok de stoet naar de North Galaxy-torens nabij het Noordstation, waar de top van Financiën zetelt.

Ook vandaag betoogden een vijfhonderdtal vakbondsmilitanten uit de Belgische transportsector en uit verschillende andere Europese landen aan het Brusselse Luxemburgplein, in het hart van de Europese wijk. Het gaat om een initiatief van de Europese transportwerknemersfederatie ETF, die wil dat Europa een einde maakt aan sociale dumping.Belga